ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λογιστικές – Φορολογικές Υπηρεσίες

• Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διακοπές, λύσεις Ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών

• Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.

• Οργάνωση, επίβλεψη και εποπτεία λογιστηρίου που τηρείται εσωτερικά στην επιχείρηση

• Κάλυψη και διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου Νομικής μορφής και όγκου κινήσεων (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠΑ, Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, ΜΥΦ, VIES, Intrastat κλπ)

• Διαγνωστικός έλεγχος με στόχο τον εντοπισμό των κύριων και ουσιαστικών προβλημάτων της επιχείρησης

• Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της Επιχείρησης και των Οικονομικών αποτελεσμάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας και προϋπολογισμός τελικού αποτελέσματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

• Υπολογισμός μισθοδοσίας, βάσει ελέγχου νόμιμου μισθού και άμεση ενημέρωση της επιχείρησης για το κόστος 

• Καταστάσεις επικουρικού ταμείου βάσει της ειδικότητας του εργαζομένου

• Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στον ασφαλιστικό φορέα, στο ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αποχώρησης, Πίνακες Προσωπικού, ΑΠΔ)

• Συμβουλευτική σε θέματα επιδοτήσεως προσωπικού και άμεση ενημέρωση για κάθε νέο πρόγραμμα που αφορά την κάθε επιχείρηση

• Διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υπαγωγή σε πρόγραμμα επιδοτήσεως εργαζομένων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέον…

Συνεργασία με Φορείς του Δημοσίου, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, την Περιφέρεια, ΓΕΜΗ, επιμελητήρια κ.λπ. για ενδεχόμενους ελέγχους και σημαντικά θέματα των οποίων η επίλυση απαιτεί την φυσική παρουσία σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6 + 2 =

Ελένη Κροκίδου & Συνεργάτες

  • Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
  • Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλοι Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Οικονομική Άδεια Α’ Τάξης

Ψαρρών 35 & Γκούρα 84,
Πειραιάς Τ.Κ. 185 46

E-Mail: tax300.net@gmail.com

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00
(κατόπιν ραντεβού)

📞ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

213 033 0691