ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προγράμματα Χρηματοδότησης

Το ευρωπαϊκό κοινοτικό πακέτο επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 που είναι σε εξέλιξη αποτελεί ευκαιρία στήριξης και ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το γραφείο μας πλαισιωμένο από εξειδικευμένους Οικονομολόγους με πολυετή εμπειρία στον τομέα της χρηματοδότησης, είναι σε θέση να αναζητά και να εντοπίζει ευκαιρίες χρηματοδότησης που αφορούν οποιοδήποτε κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

• Επεξηγεί με κατανοητούς όρους τις προδιαγραφές κάθε προγράμματος και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό.

• Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα στοιχεία που απαιτεί το εκάστοτε πρόγραμμα.


• Εκπονεί και υποβάλλει επενδυτικό – επιχειρηματικό σχέδιο στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία.


• Υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρόταση.


• Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της.


• Μετά την έγκριση της πρότασης, παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και ενημερώνει για τυχόν ζητήματα στην υλοποίηση του έργου υποδεικνύοντας τα και αναλαμβάνοντας άμεσα τη διευθέτησή τους.


• Υποβάλλει εκθέσεις προόδου του έργου στην αρμόδια υπηρεσία και ελέγχει τυχόν παρεκκλίσεις απ’ την πορεία υλοποίησής του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2 + 5 =

Ελένη Κροκίδου & Συνεργάτες

  • Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
  • Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλοι Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Οικονομική Άδεια Α’ Τάξης

Ψαρρών 35 & Γκούρα 84,
Πειραιάς Τ.Κ. 185 46

E-Mail: tax300.net@gmail.com

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00
(κατόπιν ραντεβού)

📞ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

213 033 0691