ΙΔΙΩΤΕΣ

Λογιστικές Υπηρεσίες

• Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1 και Ε2

• Σύνταξη και Υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9


• Έλεγχος ορθότητας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ


• Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

ΙΔΙΩΤΕΣ

Εφορία

• Ρύθμιση Οφειλών

• Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας


• Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων


• Αλλαγή Δ.Ο.Υ.


• Έκδοση Α.Φ.Μ.


• Έκδοση κλειδάριθμου


• Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. λόγω θανάτου


• Μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού

ΙΔΙΩΤΕΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

• Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

• Υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας


• Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ


• Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ακινήτου


• Έκδοση φόρου πολυτελούς διαβίωσης


• Έκδοση Ταυτότητας Οφειλής για πληρωμή οφειλών στη Δ.Ο.Υ.


• Έκδοση εντύπου Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων


• e-παράβολο

ΙΔΙΩΤΕΣ

Επιδόματα

• Οικογενειακό Επίδομα Α21

• Αίτηση για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης


• Αίτηση χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

ΙΔΙΩΤΕΣ

Ασφαλιστικά Ταμεία

• Εγγραφή – επανεγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα

• Διαγραφή από Ασφαλιστικό Φορέα


• Έκδοση κατάστασης ενσήμων Ι.Κ.Α.


• Ρύθμιση Οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

ΙΔΙΩΤΕΣ

ΟΑΕΔ

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής σε εργασιακά προγράμματα βάσει των προϋποθέσεων που μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας

• Ανανέωση κάρτας ανεργίας


• Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού


• Αίτηση συμμετοχής σε Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα


• Αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς


• Αίτηση για το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

ΙΔΙΩΤΕΣ

Νομικά Έγγραφα

• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης


• Πιστοποιητικό Γέννησης


• Πιστοποιητικό περί μη Λύσεως Γάμου


• Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών


• Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης


• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης


• Ληξιαρχική Πράξη Γάμου


• Ληξιαρχική Πράξη θανάτου


• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


• Επίσημες Μεταφράσεις


• Σφραγίδα της Χάγης – Apostille

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 + 1 =

Ελένη Κροκίδου & Συνεργάτες

  • Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
  • Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλοι Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Οικονομική Άδεια Α’ Τάξης

Ψαρρών 35 & Γκούρα 84,
Πειραιάς Τ.Κ. 185 46

E-Mail: tax300.net@gmail.com

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00
(κατόπιν ραντεβού)

📞ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

213 033 0691