ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διεκπαιρέωση Υποθέσεων στην Εφορία

• Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

• Μεταβολή Προσωπικών Στοιχείων


• Έκδοση ΑΦΜ


• Έκδοση κλειδάριθμου


• Λοιπές ενέργειες που αφορούν συναλλαγή με Δημόσιους Φορείς και δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δηλώσεις – Φορολογικές Υποχρεώσεις

• Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1

• Σύνταξη και Υποβολή Εντύπου Κατάστασης για τα μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Ε2


• Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Ακινήτων Ε9

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φορολογική Εκπροσώπιση

• Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να ορίσουν έναν φορολογικό εκπρόσωπο ο οποίος θα πρέπει να είναι σε θέση να έρχεται σε επαφή με τη φορολογική διοίκηση και να γνωρίζει τις εν γένει διαδικασίες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.
Δεν είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των φορολογικών ή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που εκπροσωπεί.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει αυτό τον ρόλο μετά την μεταφορά του φορολογούμενου στη ΔΟΥ Κατοίκων εξωτερικού και συγκεκριμένα να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

• Κοινοποίηση με mail στο φορολογούμενο κάθε ενημέρωσης που θα αποστέλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση.

• Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες του γραφείου.


• Ενημέρωση για θέματα που άπτονται της εν λόγω ιδιότητας δεδομένου της ταχύτητας των Φορολογικών και λοιπών μεταβολών και εξελίξεων.


• Κοινοποίηση υποχρεώσεων έναντι της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν το φορολογούμενο (υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κλπ) και διεκπεραίωσή τους εφόσον μας ανατεθούν.


• Πραγματοποίηση της κάθε εργασίας σύμφωνα με τα δεδομένα και δικαιολογητικά που μας κατατίθενται – κοινοποιούνται.


• Δυνατότητα και αποδοχή του όποιου ελεγκτικού οργάνου με σκοπό τον έλεγχο και διασταύρωση των εργασιών – υπηρεσιών που παρέχουμε με σκοπό την άρτια κατοχύρωση του φορολογουμένου.

Η διακίνηση δικαιολογητικών, εγγράφων κλπ, (πρωτότυπων δεδομένων), γίνεται μέσω courier ή ΕΛΤΑ βάσει επιλογής του φορολογουμένου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 + 10 =

Ελένη Κροκίδου & Συνεργάτες

  • Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
  • Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Σύμβουλοι Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων

Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Οικονομική Άδεια Α’ Τάξης

Ψαρρών 35 & Γκούρα 84,
Πειραιάς Τ.Κ. 185 46

E-Mail: tax300.net@gmail.com

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 18:00
(κατόπιν ραντεβού)

📞ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

213 033 0691